Bleskový filtr
cls
Detail hesla
[  metamorfát  ]
Heslometamorfát
Slovní druh / typ heslapodst. m.
Podheslí 
TitulekHlavně to neříkat moc nahlas
RubrikaRozhovor
AutorOndřej Nezbeda
Postavení autoraspolupracovník redakce
MluvčíZdeněk Kratochvíl
Postavení mluvčíhofilosof a teolog, přednášející na Filosofické a Přírodovědecké fakultě UK
Poznámka 
Kontext
O tom, že je evropská civilizace částečně křesťanská nebo postkřesťanská, není pochyb. Nejenom proto, že na křesťanských principech vyrostla, ale i z hlubších důvodů - její mladší nauky, filozofie a myšlenkové systémy z velké části křesťanské principy převzaly. Jen pod jinými hlavičkami. Tak jsou i všechny evropské formy ateismu produktem křesťanství. Buď jeho metamorfátem, který se zlaicizuje, odnáboženští, ale zůstane spousta křesťanských rysů co do způsobu života a vnímání světa, anebo je to udělané naopak na potvoru křesťanství. V tomhle smyslu je tedy pravda, že kontinuita křesťanství v Evropě panuje a je hrozně důležitá.
ZdrojRespektČíslo28Strana15Datum9.7.2007Rok2007
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 09 2021