HeslomezivládníSlovní druh / typ heslapříd.
Podheslítzv. mezivládní komise
TitulekDalší kolo rozhovorů o našem vstupu do UnieRubrika 
Autor Postavení autora 
Mluvčí Postavení mluvčího 
KontextTřetí kolo rozhovorů o vstupu do Evropské unie povede dnes ČR. Náměstek ministra zahraničí, šéfvyjednavač Pavel Telička se setká na tzv. mezivládní konferenci s velvyslanci 15 členských zemí Evropské unie.
Poznámka 
ZdrojMetroDatum19.4.1999
Číslo Strana3Rok1999

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   19 08 2022