Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2022-06-29. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 350 199 hesel.
Mangamanie # Po desetiletích, kdy se komiksová tvorba z Japonska považovala v Evropě spíše za zajímavou kuriozitu, se najednou stává pro řadu velkých vydavatelství důležitým ekonomickým faktorem. Komiks (pro japonský se používá označení manga) hraje v Japonsku zcela jinou úlohu než v Evropě nebo USA, kde představuje část subkultury. V Japonsku třetinu všech vytištěných publikací tvoří právě manga, a i když jejich konjunktura z poloviny devadesátých let v poslední době poněkud zmírnila, jsou autoři stále uctívání stejně jako hvězdy populární hudby nebo filmu a popularita jejich děl je obrovská. Ještě přesněji řečeno, v Japonsku představují manga hlavního dodavatele "obrazů", zatímco v Evropě a USA hraje roli dominantního vizuálního média televize. Úspěch japonských komiksů spočívá i v jejich širokém zaměření na všechny věkové skupiny.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 06 2022