Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2021-11-27. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
blairistickýpříd.
Je jasné, že se v komisi střetly dva názorové proudy současného sociálnědemokratického hnutí v Evropě. Na jedné straně je to liberalizující "modernistický" blairistický přístup, který dává důraz především na nabídkový sektor trhu, omezení státních zásahů v ekonomice, postupné snižování daní z příjmů fyzických a právnických osob, absolutní deregulace a v neposlední řadě na konečný prodej všech státních podílů v podnicích, které jsou v držení Fondu národního majetku. Na druhé straně je to socializující…Internet
2002
blairistickýpříd. 2
…do Royalové opět navézt, obvinili ji, že je zakuklená blairistka. Co se ekonomiky týče, bohužel se nejspíš mýlí. Ségolene je jen zmatená. Ale v oblastech jako bezpečnostní politika, imigrace, či dokonce evropská politika jsou už blíže pravdě. Ale realita je v ekonomice neúprosná učitelka. Ségolene bude buď nucena podniknout některé blairističtější kroky, nebo francouzské hospodářství bude nadále bolestivě upadat…Mladá fronta Dnes
2007
blairistickýpříd.
Naprosto zásadní změnou ale prošli opoziční labouristé. Ti si Evropu historicky spojují se sociálními jistotami, protože za časů vlády Margaret Thatcherové to byl předseda Evropské komise Jacques Delors, kdo britským dělníkům sliboval jistoty, které jim premiérka odmítala dát. … Všichni labourističtí lídři se proto vždy brali za Evropu, i ti z blairistické nové levice. Ale socialista starého střihu Jeremy Corbyn, který stranu vede nyní, bojoval za Evropu s výrazem kyselým, jako by právě spolkl citron. Jeho stínoví ministři mu teď po odhlasovaném brexitu právem odcházejí. Corbynův výkon nepochybně přispěl k tomu, že Evropa přišla o Británii a Británie o Evropu…Hospodářské noviny
2016

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   25 11 2021