hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
zkapacitnitslov. dok.
Narovnávat a betonovat potoky - Meandrující potok s kamenitým dnem zpomaluje rychlost proudící vody. Pokud koryto "zkapacitníme", narovnáme a vybetonujeme, voda rychle a bez zastávky proteče do údolí, kde si s ní těžko poradíme…Reflex
2003
zkapacitnitslov. dok.
Ekologové z Dopravního klubu ale další výstavbu dálnic odmítají… | Klub chce maximálně využít existující síť silnic, modernizovat ji a zkapacitnit. S tím souhlasíme. V případě hlavních koridorů spojujících sever-jih a západ-východ v republice, kterými se máme napojit na transevropskou dopravní síť, je proto nutné hledat optimální návrhy, kdy volit dálnice a kdy pouze rychlostní komunikace…Hospodářské noviny
2000
zkapacitnitslov. dok.
Úpravy vodních toků na Náměšťsku předejdou potížím s velkou vodou při jarním tání. "Zkapacitnili jsme tok Jasinky v Naloučanech a v místě pročistili řeku Oslavu, do níž vtéká. Právě tam bývají s velkou vodou největší problémy," řekla šéfka odboru životního prostředí Taťjana Hermanová. Co nevidět začnou úpravy v korytě Oslavy přímo v Náměšti…Mladá fronta Dnes
2006
zkapacitnitslov. dok.
…budou opravy souvislých tahů na komunikaci 101, která je jakousi objízdnou trasou kolem Prahy. To je další prstenec kolem zamýšleného silničního obchvatu Prahy. Je to krajská komunikace, která je v současné době velmi využívána a v mnoha úsecích je ve velmi špatném stavu. My bychom chtěli tuto komunikaci zpevnit a zkapacitnitMladá fronta Dnes
2008
zkapacitnitslov. dok.
…by prosperovala nákupní galerie, kde by se prodávala cibetová káva, horská kola, snowboardy, činky a tak podobně. Prosperovala by určitě, protože o kus dál se bude stavět sídliště. … K podvyvinuté oblasti vede jen jedna silnička, která by nepojala nárůst provozu spojený s novou výstavbou. Odborně řečeno: tuto komunikaci bude nutno zkapacitnit. Jak to bude vypadat v praxi? Okolí silničky se zplanýruje těžkou technikou, domky stojící příliš blízko padnou za své a v každém směru zkapacitněné komunikace povedou tři pruhy…Magazín Dnes + TV
2010
zkapacitnitslov. dok.
Chytrá auta díky své nižší rychlosti "zkapacitní" silnice a ulice, protože mohou jet těsněji za sebou. Když bude někde hrozit kolaps, navigace je automaticky pošle jinam. Za třetí životní prostředí. Klidný provoz ukázněných autonomů znamená nízkou hlučnost, málo zplodin (pokud vozidlo nebude mít přímo elektrický pohon), žádné troubení nebo kvílení brzd. Za čtvrté kriminalita. S autonomním autem…Reflex
2016

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   19 05 2022