Detail hesla
[  křížení  ]
Heslokřížení
Slovní druh / typ heslapodst. s.
Podheslímezidruhové křížení
Titulek 
Rubrika 
AutorJan Nečásek
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
Poznámka 
Kontext
Některé druhy rostlin vznikly výjimečným mezidruhovým křížením. Je to například brukev řepka (2n=38), která vznikla křížením druhů brukev zelná (2n=18) a brukev polní (2n=20). Lze to pokusně prokázat. Kříženec, který vznikne po fúzi pohlavních buněk uvedených druhů (n=9, n=10), je sterilní. Rozdílnost haploidních sad chromozómů znemožňuje párování (tvorbu bivalentů) v I. redukčním dělení a vytvářené pohlavní buňky nejsou schopné své normální funkce. U hybrida však může dojít ke zdvojení původního počtu chromozómů (19-38). Redukční dělení pak probíhá normálně, protože byla obnovena párovost chromozómů a tím tvorba funkce schopných pohlavních buněk s n=19. Studiem struktury chromozómů (tj. DNA) chloroplastů se podařilo zjistit, že při vzniku brukve řepky v evolučním dění byla mateřskou rostlinou brukev zelná, zdrojem pylu brukev polní.
ZdrojGenetikaČíslo Strana80DatumRok1993
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   13 06 2024