Detail hesla
[  rytka ?  ]
Heslorytka ?
Slovní druh / typ heslapodst. ž.
Podheslíje patrné jak používání past na zdůraznění plastičnosti detailu, tak "rytek"
TitulekDeset tisíc let Zdeňka Sklenáře
RubrikaKultura
AutorRadek Wohlmuth
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
PoznámkaRecenze výstavy Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí - deset tisíc let, Dům U Kamenného zvonu17. 3. - 6. 6. 2010.
Kontext
Výstava je koncipována v tematických okruzích, které zachovávají rovněž chronologickou posloupnost. Otevírá ji konec 30. let s tematikou ženských figur - baletek, hereček, mondénních dam s vějíři a kloboučky se závojem. V nich se ještě Sklenář přidržuje reality, ale už je patrné jak používání past na zdůraznění plastičnosti detailu, tak "rytek", které naopak podtrhují lineárnost. Ostatně syntéza malby a kresby vždy představovala pro vystudovaného grafika a ilustrátora ideál výtvarného vyjadřování. Následuje imaginativní období městských krajin poučených surrealismem a konečně lekce asijského "kaligrafického" cítění, jež přišla v 50. letech během několikaměsíční návštěvy Číny.
ZdrojTýdenČíslo14Strana69Datum6.4.2010Rok2010

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024