hlpJak citovat

wrn Pro použití vyhledávání musíte přijmout podmínky užití databáze EDA, děkujeme.

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 359 857 hesel.
mezidruhové křížení
Některé druhy rostlin vznikly výjimečným mezidruhovým křížením. Je to například brukev řepka (2n=38), která vznikla křížením druhů brukev zelná (2n=18) a brukev polní (2n=20). Lze to pokusně prokázat. Kříženec, který vznikne po fúzi pohlavních buněk uvedených druhů (n=9, n=10), je sterilní. Rozdílnost haploidních sad chromozómů znemožňuje párování (tvorbu bivalentů) v I. redukčním dělení a vytvářené pohlavní buňky nejsou schopné své normální funkce. U hybrida však může dojít ke zdvojení původního počtu chromozómů (19-38). Redukční dělení pak probíhá normálně, protože byla obnovena párovost chromozómů a tím tvorba funkce schopných pohlavních buněk s n=19. Studiem struktury chromozómů (tj. DNA) chloroplastů se podařilo zjistit, že při vzniku brukve řepky v evolučním dění byla mateřskou rostlinou brukev zelná, zdrojem pylu brukev polní.
Hesla z Akademického slovníku současné češtiny
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   23 04 2024