Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2023-12-10. <http://neologismy.cz/>.

Legenda k vyhledávání
cls

Základní vyhledávání

Do vyhledávacího pole napíšeme hledané slovo v reprezentativním tvaru, poté použijeme tlačítko Hledat nebo zmáčkneme Enter, databáze vyhledá všechny výskyty tohoto slova. Velká a malá písmena nejsou rozlišována.

Příklady:

Pokud do vyhledávacího pole napíšeme slovo afro a spustíme vyhledávání, databáze zobrazí všechny jeho výskyty.
Podobně zadáme-li do pole slovo ekologický, databáze vyhledá všechny jeho výskyty.

Vyhledávání s hvezdičkovou konvencí:

Při vyhledávání můžeme použít tzv. hvězdičkovou konvenci umožňující vyhledávat slova podle jejich části (podle začátku slova, podle jeho koncové části či podle jakékoli části uvnitř slova).

Příklady:

Napíšeme-li do pole písmeno a* a klikneme na hledat, popř. stiskneme klávesu Enter, databáze vyhledá všechna slova abecedně seřazená začínající písmenem a.
Podobně zadáme-li do pole eko*, databáze zobrazí slova, která tímto řetězcem začínají.
Zadáme-li k vyhledávání řetězec *log, databáze zobrazí slova, která jsou tímto řetězcem zakončena.
Jestliže do pole napíšeme *euro*, databáze zobrazí slova, která obsahují tento řetězec kdekoli. Vyhledáme tak např. slovo dvoueurový či další výrazy, kde řetězec euro je součástí libovolného dalšího řetězce, nebo stojí jako samostatné slovo.

hlpJak citovat

wrn Pro použití vyhledávání musíte přijmout podmínky užití databáze EDA, děkujeme.

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 358 231 hesel.
ohřát vodu na čaj a začajovat s někým
Sepsal jsem si dvaapadesát drobných změn, které jsem buď nikdy neudělal, nebo je mám dlouho v hlavě. Chci si vytvářet takové nové dráhy v mysli. … Pravidla jsou volná. Když se mi nebude chtít něco splnit a nahradím úkol jinou "novou" věcí, nevadí. Připomíná to trošku táborové bojovky, někdy happeningy. Je to takový tréninkový program na přivolávání nových věcí v životě. Na přivolávání změn. Udělat oheň v přírodě v zimě. Jet nějakou tramvají celou trasu, na konečné to tam projít a sledovat, co zaznamenáníhodného se za tu trasu stalo. Ochutnat jídlo, jež nemám rád a které zásadně nejím. Napsat psaný dopis. Hodit šipkou do mapy republiky a tam jet a zasadit strom. Chodit celý týden s lupou, a když bude třeba, tak prozkoumávat věci. Totéž s dalekohledem. Celý týden se zaměřit na nějakou barvu očí, třeba hnědou, a počítat si lidi, které potkám. Poslat do práce k někomu nějakého poslíčka s anonymním dárkem a neprozradit to pak. Vzít si na Petřín lihový vařič, ohřát vodu na čaj a začajovat s někým. … Vylézt na strom a bejt tam hodinu. Zazpívat si sám v lese. Někomu blízkému umýt hlavu. Jít na pravoslavnou bohoslužbu. Dát si den, kdy budu pět hodin meditovat. Spát v seně. Jeden den si dát, že musím vždy po patnácti minutách zapisovat do deníku, co se děje. Krom spánku. Vzít kolo, bágl a jet na kolovandr.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 12 2023